Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Mere info

OK
Betingelser

Handels- og befordringsbetingelser

1. Billettering og kontrol

Kun personer, som har gyldig billet eller kort, kan befordres på busruten. Billettering foregår i bussen eller på hjemmeside. Kunden bør umiddelbart efter køb af billet kontrollere, at billetten er korrekt hvad angår type og pris samt ved billetkøb i bussen, at eventuelle byttepenge stemmer.

Ved billetkøb i bussen er senere ændringer ikke mulig. Billetter og kort skal opbevares under kørslen og forevises på forlangende af chaufføren eller kontrollør. Hvis man under kontrol ikke har gyldig rejsehjemmel, vil man blive opkrævet en kontrolafgift på 2 gange prisen for en ikke rabatteret enkeltbillet på strækningen.

Billetter og kort må ikke overstreges, påføres tilføjelser eller på anden måde ændres. Kort og billetter, som bliver misbrugt, kan inddrages.

 

2. Afbestilling og refusion

Billetter købt på vores hjemmeside.

Ikke rabatterede enkeltbilletter samt blå, røde og lilla (event) billetter kan refunderes. Grønne billetter kan ikke refunderes.

Ved rettidig afbestilling refunderes købte billetter efter nedenfor beskrevne regler:

Billetter skal afbestilles på vores hjemmeside senest 2 timer før planlagt afgangstidspunkt, hvis refundering ønskes.

Ikke rabatterede enkeltbilletter skal afbestilles på vores hjemmeside senest 2 timer før planlagt afgangstidspunkt, hvis refundering ønskes.

Ved rettidig afbestilling tilbageføres det betalte beløb eksklusiv eventuelt kortgebyr til den konto, der hører til det ved betalingen anvendte betalingskort. Beløbet er normalt tilbageført i løbet af 1 - 3 bankdage.

Ikke anvendte billetter kompenseres ikke. Det vil også være gældende for købte billetter, der ikke er afbestilt efter ovenfor beskrevne regler

 

5. Værnepligtige

Mod forevisning af dokumentation samt legitimation kan danske værnepligtige rejse gratis.

 

6. Blinde og svagtseende

Blinde og svagtseende kan mod aflevering af billetter udstedt af Dansk Blindesamfund købe enkeltbilletter til ikke rabatteret børnebillettakst. Førerhund medtages gratis.

 

7. Ledsagekort

Ledsagekortet udstedes af Danske Handicaporganisationer. Mod forevisning af ledsagekortet kan indehaveren købe enkeltbilletter til:

1) Sig selv til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.
2) Sin ledsager til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen. 
3) Sig selv og sin ledsager til ikke rabatteret børnebillettakst på strækningen.

 

8. Kørestolsbrugere

For at sikre en ordentlig service skal kørestolsbrugere, som er afhængige af elstole, bestille plads minimum 36 timer før afrejsen på tlf. +45 98116600 Kørestole, der kan klappes sammen, kan komme med bussen som almindeligt rejsegods. Begge typer kørestole transporteres uden beregning.

 

9. Transport af dyr

Kæledyr, som chaufføren skønner ikke vil være til gene for de øvrige passagerer, kan medtages i bussen mod betaling

Førerhunde medtages dog gratis. Alle dyr transporteres på gulvet i bussen, hvis de ikke kan være på skødet om nødvendigt i taske, bur, kurv eller lignende. 

 

10. Betaling

Betaling af billetter skal foretages senest i bussen før afgang. I bussen modtages kontanter eller Dankort (andre betalingskort og checks kan ikke anvendes som betalingsmiddel).

Ved køb af kontantbilletter i bussen modtages beløb på op til nærmeste 100 kr. af billetprisen, da vi som oftest ikke kan give tilbage på 500- og 1000-kronesedler.

Ved betaling online på vores hjemmeside. skal reservationer og betalinger foretages senest ½ time før planlagt afgangstidspunkt. Reservationer og billetkøb er gyldige indtil 15 min. før planlagte afgangstidspunkter.

Billetter er kun gyldige på den valgte afgang (rejsedag og afrejsetidspunkt). Købte billetter kan i bussen vises på papir, bærbar PC, tablet eller mobiltelefonskærm på minimum 4 tommer.

Billetten skal være klar til fremvisning ved billettering. Det er den rejsendes eget ansvar at kunne forevise sit Print-selv-ID ved billettering. Print-selv-ID kan være enten pas, kørekort, sundhedskort på den rejsende eller betalingskortet, der blev benyttet ved køb af billetten. Manglende forevisning af forannævnte vil medføre, at den fremviste billet ikke kan anvendes. Den allerede købte billet kan ikke refunderes.

Det er kundens eget ansvar at medbringe den nødvendige dokumentation ved køb af børnebilletter, studie- og ungdomsbilletter, pensionistbilletter og køb baseret på ledsagekortet udstedt af Danske Handicaporganisationer. Værnepligtige skal for at rejse gratis forevise den nødvendige dokumentation. Manglende dokumentation vil medføre, at den fremviste billet ikke kan anvendes. Den allerede købte billet kan ikke refunderes. Det betalte beløb for billetten kan dog modregnes ved samtidig køb i bussen af en ikke rabatteret enkeltbillet (køb i bus pris) på strækningen.

Der opkræves ikke gebyr ved køb af billetter bortset for kortgebyr ved betaling med betalingskort. Dankort/visa dankort er dog undtaget for kortgebyr.

Opstår der tvivl om de købte billetter, skal man kontakte Thinggaard Express på tlf. +45 98116600.

Enhver form for misbrug, svindel mv. vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse.

Ved køb af billetter via vores hjemmeside frasiger køber sig sin 14 dages fortrydelsesret.

 

11. Bagage og rejsegods

Håndbagage kan medtages i bussen, såfremt pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. I modsat fald anbringes håndbagage i bussens bagagerum.

Der ydes ikke erstatning for eventuelle skader på rejsegods, herunder for beskadigede effekter i kufferter, rygsække, rejsetasker mv., der ikke var ordentligt pakket ind eller tilstrækkeligt beskyttet.

Bortkommen bagage og rejsegods erstattes ikke. Det anbefales, at der tegnes en forsikring til dækning af beskadiget eller bortkommen bagage, samt at der påføres navn på bagagen. Passagererne har selv ansvaret for, at kufferter og anden bagage kommer med bussen og bør kontrollere, at dette finder sted.

Hver passager kan max. medtage 20 kg. rejsegods (max. 12 kg. pr. stk. rejsegods), og det skal omfangsmæssigt ligge indenfor, hvad der må skønnes almindeligt/rimeligt. Hvis chaufføren bedømmer, at omfanget af bagage er for stort, kan han nægte at tage det med eller kræve særskilt betaling.

 

12. Cykler, barnevogne og klapvogne

Cykler medtages ikke,, barnevogne og klapvogne medtages som rejsegods i det omfang pladsforholdende efter chaufførens skøn tillader det. Der skal inden afrejsen bestilles plads.

Hvis, barnevogne og klapvogne medbringes, skal kunden møde op 20 minutter før planlagt afgangstidspunkt.

Barnevogne skal kunne skilles ad grundet højde på bussernes bagagerum.

 

13. Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen.

 

14. Is, mad og drikkevarer

Det er ikke tilladt at nyde is, mad og drikkevarer i bussen.

 

15. Berusede personer

Kendeligt påvirkede personer befordres ikke.

 

16. Glemte genstande.

Glemte genstande opbevares i et kortere tidsrum hos:

Thinggaard Express
Jyllandsgade 4
9000 Aalborg

 

17. Sikkerhedssele

Sikkerhedssele skal benyttes under hele rejsen.

 

18. Almindelige bestemmelser

Personer, som udsætter bussen for beskadigelser, er til ulempe for chaufføren eller øvrige rejsende eller på anden måde hindrer en rimelig efter chaufførens skøn afvikling af kørslen, kan af chaufføren sættes af bussen. Ved beskadigelse af bussen pådrager skadevolder sig et erstatningsansvar.

Chaufførens anvisninger skal følges.

Chaufførens fortolkning af takst- og befordringsregulativet er umiddelbart gældende.

Det kan undtagelsesvis forekomme, at ved afgange med færge skal nogle af de rejsende selv gå til og fra borde med deres bagage. Vi giver ingen kompensation herfor.

Thinggaard forbeholder sig ret til ved færgeaflysninger, kapacitetsbegrænsninger på færgerne, forsinkelser mm. at køre afgange over Fyn via Storebæltsbroen. Der ydes ikke kompensation herfor.

Der kan på afgange være nødvendigt med busskifte. Chaufføren orienterer herom.

I perioder med frost kan det være nødvendigt på grund af mulige frostsprængninger at lukke for toiletterne i busserne. I den udstrækning det er muligt, vil chaufføren holde ind ved offentlige toiletter efter kunders anmodning.

Det er kundens eget ansvar via Thinggaards hjemmeside at holde sig orienteret om forsinkelser, forstyrrelser og aflysninger af afgange. I det omfang det tidsmæssigt og resoursemæssigt er muligt, vil Thinggaard forsøge at orientere de berørte kunder via SMS, e-mail eller telefonisk. Der ydes ikke kompensation for manglende orientering fra Thinggaard

Thinggaard påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller forstyrrelser i driften, tilslutning til anden trafikforbindelse eller manglende plads i busserne. Selskabet forbeholder sig ret til ændringer i køreplaner og regulativer. Der gives ingen kompensation herfor.

Der er gratis Wi-Fi i Thinggaard egne busser. Thinggaard yder ikke kompensation ved tekniske problemer eller varierende kvalitet af internetforbindelsen under rejsen. Thinggaard kan af kapacitetsmæssige årsager mv. have behov for at entrere med underleverandører. Der vil som oftest ikke være Wi-Fi i disse busser, hvilket der ligeledes ikke ydes kompensation for.

 

19. Afsætning og opsamling af passagerer

Thinggaard standser ikke ved stoppesteder, hvis ingen af passagererne i bussen ønsker afsætning, og det kan forekomme, at vi ikke standser for opsamling ved stoppesteder, hvis ingen kunder har reserveret plads.

Det er kun tilladt at stige af bussen ifølge sin billets,pålydende gyldige strækning. Den gyldige strækning er altid min. 75 km jfr færdselsstyrrelsens regulativer omkring fjernbus-kørsel.

 

20. Ankenævn

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro, hvis kunden allerede har rettet henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en for kundens synspunkt tilfredsstillende ordning. Se venligst Ankenævnets hjemmeside: http://www.abtm.dk/.

Se evt. Dit Europa for bus- og rutebilpassagerers rettigheder eller besøg Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsen, der arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro.